ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τι εννοούμε με τον όρο υδραυλικές εγκαταστάσεις;

Με τον όρο υδραυλικές εγκαταστάσεις εννοούμε την κατασκευή δικτύων από σωληνώσεις για την μεταφορά νερού. Η μεταφορά νερού στις κτιριακές εγκαταστάσεις αφορά διάφορους τομείς.

Οι κυριότεροι τομείς είναι οι εξής:

• Ύδρευση
• Θέρμανση/ κλιματισμός
• Δίκτυα όμβριων υδάτων
• Αποχετευτικά δίκτυα λυμάτων

Αυτό που θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλα τα παραπάνω δίκτυα είναι η καλή λειτουργία και η αντοχή στο χρόνο. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να τηρηθούν οι εξής κανόνες: πιστοποιημένα υλικά τεχνογνωσία και η εφαρμογή μια μελέτης εφαρμογής από αδειούχους υδραυλικούς και πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς.

Η plumbing solutions μπορεί να εγγυηθεί την σωστή λειτουργία των παραπάνω.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΜΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΙΟΝΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΙΟΝΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΑΜΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΑΜΑ

ΖΗΤΗΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ