ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στάδιο 1ο – Εγκατάσταση Περιμετρικής Ταινίας & Μόνωση Δαπέδου


Στάδιο 2ο – Εγκατάσταση Ινογυψοσανίδας


Στάδιο 3ο – Διάστρωση Σωλήνας


Στάδιο 4ο – Γέμισμα με Fullmasse & Primer