ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ DE DIETRICH – ΑΤΤΙΚΗ